Conservative Treatment Versus Arthroscopic-Assisted Screw Fixation of Scaphoid Waist Fractures-A Randomized Trial With Minimum 4-Year Follow-Up.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To evaluate clinical and radiological outcomes after conservative treatment and arthroscopic-assisted screw fixation of acute non- or minimally displaced scaphoid waist fractures in a randomized controlled trial.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1341-1348
TidskriftThe Journal of Hand Surgery
Volym40
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Conservative Treatment Versus Arthroscopic-Assisted Screw Fixation of Scaphoid Waist Fractures-A Randomized Trial With Minimum 4-Year Follow-Up.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här