Conserving threatened beneficial insects: bees, wasps and hoverflies in UK silvoarable systems

Tom Staton, Richard Walters, Jo Smith, Tom D. Breeze, Sian K. Davies, Robbie D. Girling

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationEURAF 2020 Agroforestry for the transition towards sustainability and bioeconomy
Antal sidor2
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljö- och naturvårdsvetenskap

Citera det här