Consideration of the 24-lead electrocardiogram to provide ST-Elevation Myocardial Infarction equivalent criteria for acute coronary occlusion

Galen Wagner, Olle Pahlm, Ronald Selvester

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)S62-S67
TidskriftJournal of Electrocardiology
Volym39
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här