Constitutive modeling of friction materials

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Mekanik
Handledare
  • Krenk, Steen, handledare, Extern person
Förlag
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Constitutive modeling of friction materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här