Constraints on the hadronic light-by-light in the Melnikov-Vainshtein regime

Johan Bijnens, Nils Hermansson-Truedsson, Antonio Rodríguez-Sánchez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Constraints on the hadronic light-by-light in the Melnikov-Vainshtein regime”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi