Construction and evaluation of a real-time personal dosemeter based on a Si sensor for eye-dose measurement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Construction and evaluation of a real-time personal dosemeter based on a Si sensor for eye-dose measurement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi