Consumer attitudes and sociodemographic profile in purchasing organic food products: Evidence of a Greek and Swedish survey.

Georgios Diagourtas, Konstantinos Kounetas, Vasiliki Simaki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumer attitudes and sociodemographic profile in purchasing organic food products: Evidence of a Greek and Swedish survey.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap