Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences