Contact Allergy to Asteraceae Plants with Focus on German Chamomile

Kerstin Lundh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Bruze, Magnus, handledare
  • Hindsén Stenström, Monica, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 dec. 13
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-844-5
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-12-13
Time: 09:15
Place: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Lovell, Christopher
Title: MB ChB MD FRCP Consultant Dermatologist
Affiliation: Royal United Hospitals Bath United Kingdom

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här