Contact allergy to formaldehyde. Diagnosis and clinical relevance.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

990 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contact allergy to formaldehyde. Diagnosis and clinical relevance.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap