Contact allergy to (meth)acrylates in the dental series in southern Sweden: simultaneous positive patch test reaction patterns and possible screening allergens.

Anthony T J Goon, Marléne Isaksson, Erik Zimerson, Chee Leok Goh, Magnus Bruze

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)219-226
TidskriftContact Dermatitis
Volym55
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här