Contact allergy to oxidized linalool and oxidized limonene: Patch testing in consecutive patients with dermatitis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contact allergy to oxidized linalool and oxidized limonene: Patch testing in consecutive patients with dermatitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap