Contact allergy to polyhexamethylene biguanide (polyaminopropyl biguanide)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contact allergy to polyhexamethylene biguanide (polyaminopropyl biguanide)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry