Contested expectations: Trump International Golf Links Scotland, polarised visions, and the making of the Menie Estate landscape as resource

Erik Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contested expectations: Trump International Golf Links Scotland, polarised visions, and the making of the Menie Estate landscape as resource”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap