Continuation of TNF blockade in patients with inflammatory rheumatic disease. An observational study on surgical site infections in 1,596 elective orthopedic and hand surgery procedures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

33 Citeringar (SciVal)
140 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Continuation of TNF blockade in patients with inflammatory rheumatic disease. An observational study on surgical site infections in 1,596 elective orthopedic and hand surgery procedures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap