Continued Growth of the Femoral Neck Leads to Improved Remodeling After In Situ Fixation of Slipped Capital Femoral Epiphysis

Jakob Örtegren, Lina Björklund-Sand, Malin Engbom, Carl J. Tiderius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Continued Growth of the Femoral Neck Leads to Improved Remodeling After In Situ Fixation of Slipped Capital Femoral Epiphysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap