Continuous catalytic depolymerisation and conversion of industrial kraft lignin into low-molecular-weight aromatics

Omar Abdelaziz, Kena Li, Per Tunå, Christian Hulteberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Patent

Sökresultat