Continuous hiv-1 escape from autologous neutralization and development of cross-reactive antibody responses characterizes slow disease progression of children

Stefania Dispinseri, Mariangela Cavarelli, Monica Tolazzi, Anna Maria Plebani, Marianne Jansson, Gabriella Scarlatti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Continuous hiv-1 escape from autologous neutralization and development of cross-reactive antibody responses characterizes slow disease progression of children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar