Continuous low-level glial cell line-derived neurotrophic factor delivery using recombinant adeno-associated viral vectors provides neuroprotection and induces behavioral recovery in a primate model of Parkinson's disease

A Eslamboli, Biljana Georgievska, R M Ridley, H F Baker, N Muzyczka, C Burger, R J Mandel, L Annett, Deniz Kirik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

198 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Continuous low-level glial cell line-derived neurotrophic factor delivery using recombinant adeno-associated viral vectors provides neuroprotection and induces behavioral recovery in a primate model of Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap