Continuous-Time Identification using LQG-Balanced Model Reduction

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingForskningPeer review

Sammanfattning

System identification of continuous-time model based on discrete-time data can be performed using a algorithm combining linear regression and LQG-balanced model reduction. The approach is applicable also to unstable system dynamics and it provides balanced models for optimal linear prediction and control.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationProceedings of the 15th IFAC world congress
FörlagElsevier
ISBN (tryckt)0-08-044184X
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Continuous-Time Identification using LQG-Balanced Model Reduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här