Contributions of climate, leaf area index and leaf physiology to variation in gross primary production of six coniferous forests across Europe: a model-based analysis

R. A. Duursma, P. Kolari, M. Peramaki, M. Pulkkinen, A. Makela, E. Nikinmaa, P. Hari, M. Aurela, P. Berbigier, Ch. Bernhofer, T. Grunwald, D. Loustau, Meelis Mölder, H. Verbeeck, T. Vesala

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contributions of climate, leaf area index and leaf physiology to variation in gross primary production of six coniferous forests across Europe: a model-based analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi