Contributions to molecular phylogeny of lichens 3. • New monophyletic branches of the Trapeliaceae and Xylariaceae

Sergey Kondratyuk, László Lőkös, Anna S. Kondratiuk, Ingvar Kärnefelt, Arne Thell, Edit Farkas, Jae-Seoun Hur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Seven new genera, i.e. Brianiopsis for the former ‘Lambiella’ impavida group, Farkasiella for the former ‘Trapeliopsis’ aeneofusca group, Gallowayiopsis for the former ‘Trapelia’ collaris group, Kleopowiella for the former ‘Trapelia’ placodioides group, Trapegintarasia for the former ‘Trapelia’ lilacea group, Trapejamesia for the former ‘Trapelia’ corticola branch, as well as Xyloelixia for the former ‘Xylographa’ isidiosa group are proposed. Isolated position of ‘Lambiella’ caeca, ‘Lambiella’ insularis, ‘Lambiella’ hepaticicola, ‘Lambiella’ sphacellata, ‘Placopsis’ bicolor, ‘Xylographa’ bjoerkii, and ‘Xylographa’ lagoi, is discussed too. Correctness of identification of vouchers of various species of the following genera Placynthiella, Placopsis, Trapelia, and Trapeliopsis is also discussed. New combinations are proposed for the following 27 species: ‘Ainoa’ sphacellata (for Lecidea sphacelata Th. Fr.), Brianiopsis aliphatica (for Lambiella aliphatica T. Sprib. et Resl), Brianiopsis cerebriformis (for Rimularia cerebriformis Kantvilas), Brianiopsis globulosa (for Rimularia globulosa Coppins), Brianiopsis gyrizans (for Lecidea gyrizans Nyl.), Brianiopsis gyromuscosa (for Rimularia gyromuscosa Aptroot), Brianiopsis impavida (for Lecidea impavida Th. Fr.), Brianiopsis mullensis (for Lecidea mullensis Stirt.), Farkasiella aeneofusca (for Lecidea aeneofusca Flörke ex Flot.), Farkasiella gelatinosa (for Lecidea gelatinosa Flörke), Gallowayiopsis collaris (for Trapelia collaris Orange), Gallowayiopsis glebulosa (for Lichen glebulosus Sm.), Gallowayiopsis obtegens (for Biatora coarctata subsp. obtegens Th. Fr.), Gallowayiopsis roseonigra (for Placopsis roseonigra Brodo), Kleopowiella placodioides (for Trapelia placodioides Coppins et P. James), Kleopowiella bisorediata (for Trapeliopsis bisorediata McCune et F. J. Camacho), Kleopowiella thieleana (for Trapelia thieleana Kantvilas, Lumbsch et Elix), Rimularia coreana (for Trapelia coreana S. Y. Kondr., Lőkös et Hur), Trapegintarasia antarctica (for Trapelia antarctica Ertz, Aptroot, G. Thor et Ovstedal), Trapegintarasia lilacea (for Trapelia lilacea Kantvilas et Elix), Trapegintarasia tristis (for Trapelia tristis Orange), Trapejamesia corticola (for Trapelia corticola Coppins et P. James), Trapejamesia hurii (for Placynthiella hurii S. Y. Kondr. et L. Lőkös), Xyloelixia constricta (for Xylographa constricta T. Sprib.), Xyloelixia disseminata (for Xylographa disseminata Willey), Xyloelixia isidiosa (for Hypocenomyce isidiosa Elix), and Xyloelixia septentrionalis (for Xylographa septentrionalis T. Sprib.).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)97-135
TidskriftActa Botanica Hungarica
Volym64
Utgåva1-2
DOI
StatusPublished - 2022 apr. 21

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologisk systematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Contributions to molecular phylogeny of lichens 3. • New monophyletic branches of the Trapeliaceae and Xylariaceae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här