Control of thermal spray processes by means of process maps and process windows

Martin Friis, Christer Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Control of thermal spray processes by means of process maps and process windows”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi