Control of Voltage and Damping in Bulk Power Systems

Mohammad Reza Safari Tirtashi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

468 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Control of Voltage and Damping in Bulk Power Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap