Controlling distribution inventory systems with shipment consolidation and compound Poisson demand

Lina Johansson, Danja R. Sonntag, Johan Marklund, Gudrun P. Kiesmüller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Controlling distribution inventory systems with shipment consolidation and compound Poisson demand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap