Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

Yu Chen Cheng, Sara Mikaelsson, Saikat Nandi, Lisa Rämisch, Chen Guo, Stefanos Carlström, Anne Harth, Jan Vogelsang, Miguel Miranda, Cord L. Arnold, Anne L'Huillier, Mathieu Gisselbrecht

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Chemistry

Material Science