Controlling the Swedish state Studies on formal and informal bodies of control

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Controlling the Swedish state Studies on formal and informal bodies of control”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance