Convergence analysis of the nonoverlapping Robin-Robin method for nonlinear elliptic equations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

89 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Convergence analysis of the nonoverlapping Robin-Robin method for nonlinear elliptic equations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics