Converging pathways in pulmonary fibrosis and Covid-19 - The fibrotic link to disease severity: Common molecular pathways in Covid-19 and pulmonary fibrosis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Converging pathways in pulmonary fibrosis and Covid-19 - The fibrotic link to disease severity: Common molecular pathways in Covid-19 and pulmonary fibrosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap