Convexity of Means and Growth of Subharmonic Functions in Strips

Göran Wanby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)208-231
TidskriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
Volym118
Nummer1
StatusPublished - 1986

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här