Convulsant and anticonvulsant drug binding sites related to GABA-regulated chloride ion channels.

R. W. Olsen, F. Leeb-Lundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)93-102
Antal sidor10
TidskriftAdvances in biochemical psychopharmacology
Volym26
StatusPublished - 1981 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här