Cooperation of Aspergillus niger beta-mannanase, beta-mannosidase, and alpha-galactosidase during hydrolysis of oligomeric and polymeric substrates. Manuscript.

Pia Ademark, Per Hägglund, Henrik Stålbrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat