Coordinated Multi-Stage Inventory Systems with Stochastic Demand

Jonas Andersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coordinated Multi-Stage Inventory Systems with Stochastic Demand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Engineering