Copeptin predicts coronary artery disease cardiovascular and total mortality.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In a middle-aged population, it was recently shown that the stable vasopressin marker plasma copeptin (copeptin) predicts development of diabetes mellitus, diabetic heart disease and death. Here, it was hypothesised whether copeptin predicts a risk of coronary artery disease (CAD), and cardiovascular mortality in an older population.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)127-132
TidskriftHeart
Volym102
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Copeptin predicts coronary artery disease cardiovascular and total mortality.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här