Core and valence exciton formation in x-ray absorption, x-ray emission and x-ray excited optical luminescence from passivated Si nanocrystals at the Si L-2,L-3 edge

L. Siller, S. Krishnamurthy, Lisbeth Kjeldgaard, B. R. Horrocks, Y. Chao, A. Houlton, A. K. Chakraborty, M. R. C. Hunt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Core and valence exciton formation in x-ray absorption, x-ray emission and x-ray excited optical luminescence from passivated Si nanocrystals at the Si L-2,L-3 edge”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar