Core polarization effects on oscillator strengths in neutral zinc

Tomas Brage, CF Fischer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Core polarization effects on oscillator strengths in neutral zinc”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi