Core value deployment - the need for a new renaissance

Jens J. Dahlgaard, Su Mi Dahlgaard-Park, Rick Edgeman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)51-55
TidskriftTotal Quality Management
Volym9
Nummer4
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här