Corneal surface changes in keratoconjunctivitis sicca. Part I: the surface proper. A non-contact photomicrographic in vivo study in the human cornea

Helena Tabery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Corneal surface changes in keratoconjunctivitis sicca. Part I: the surface proper. A non-contact photomicrographic in vivo study in the human cornea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap