Coronary Flow in Neonates with Impaired Intrauterine Growth.

Elhadi Aburawi, Peter Malcus, Ann Thuring, Vineta Fellman, Erkki Pesonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coronary Flow in Neonates with Impaired Intrauterine Growth.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap