Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in a frame of property rights

Elin Smith

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in a frame of property rights”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi