Correlation studies of fission-fragment neutron multiplicities

M. Albertsson, B. G. Carlsson, T. Døssing, P. Möller, J. Randrup, S. Åberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Correlation studies of fission-fragment neutron multiplicities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi