Correlation to FVIII: C in two thrombin generation tests: TGA-CAT and INNOVANCE ETP

Marcus Ljungkvist, Maria Berndtsson, Margareta Holmström, Danijela Mikovic, Ivo Elezovic, Jovan P. Antovic, Eva Zetterberg, Erik Berntorp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat