Correlations between the Gait Profile Score and standard clinical outcome measures in children with idiopathic clubfoot

Evgenia Manousaki, Anna Clara Esbjörnsson, Louise Mattsson, Hanneke Andriesse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Correlations between the Gait Profile Score and standard clinical outcome measures in children with idiopathic clubfoot”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry