Correlative optical photothermal infrared and X-ray fluorescence for chemical imaging of trace elements and relevant molecular structures directly in neurons

Nadja Gustavsson, Agnes Paulus, Isak Martinsson, Anders Engdahl, Kadda Medjoubi, Konstantin Klementiev, Andrea Somogyi, Tomas Deierborg, Ferenc Borondics, Gunnar Keppler Gouras, Oxana Klementieva

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat