Cortisol secretion from adrenal adenomas discovered as incidentalomas is responsive to ACTH.

Henrik Olsen, Li Olofsson, Mattias Mjöman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Adrenal adenomas discovered as incidentalomas may secrete cortisol and cause subclinical hypercortisolism. This cortisol secretion is considered to be autonomous. The aim was to investigate whether cortisol secretion by adenomas is responsive to ACTH.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)335-341
TidskriftClinical Endocrinology
Volym80
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cortisol secretion from adrenal adenomas discovered as incidentalomas is responsive to ACTH.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här