Coset diagrams in the study of finitely presented groups with an application to quotients of the modular group

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)501-514
TidskriftJournal of Commutative Algebra
Volym2
Nummer4
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här