Cost-effectiveness analysis in glaucoma: what drives utility? Results from a pilot study in Sweden

G Kobelt, B Jonsson, Anders Bergström, E Chen, C Linden, A Alm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

64 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cost-effectiveness analysis in glaucoma: what drives utility? Results from a pilot study in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap