Cost-effectiveness Analysis of Goal-directed Hemodynamic Treatment of Elderly Hip Fracture Patients: Before Clinical Research Starts.

Erzsebet Bartha, Thomas Davidson, Ami Hommel, Karl-Göran Thorngren, Per Carlsson, Sigridur Kalman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)
143 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cost-effectiveness Analysis of Goal-directed Hemodynamic Treatment of Elderly Hip Fracture Patients: Before Clinical Research Starts.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap