CO2-stunning in pigs

E. Tolo, L. Christensen, L. Martoft, A. Forslid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)369-371
TidskriftAnimal Welfare
Volym19
Utgåva3
StatusPublished - 2010 aug

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Veterinärmedicin

Citera det här