Could you be more specific? Examples as crucial rhetorical tools in discourse on 'others'.

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

118 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Could you be more specific? Examples as crucial rhetorical tools in discourse on 'others'.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora